Υπηρεσίες Online Diet

Το διαιτολογικό γραφείο προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής μπορεί να εξυπηρετήσει με τις υπηρεσίες του, όλες τις απαιτήσεις των πελατών εξ αποστάσεως Online Diet και διαδικτυακά μέσω Skype ή Facebook και να παρέχει την δυνατότητα όπου και να βρίσκεστε να ακολουθήσετε προγράμματα διατροφής για την κάθε ανάγκη.

Οι συνεδρίες γίνονται σε προκαθορισμένα online ραντεβού όπου μπορούμε να επικοινωνούμε,  να σχεδιάζουμε και να αξιολογούμε την διαδικασία. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να διαθέτετε την δική σας ζυγαριά και την διάθεση στις παρούσες συνθήκες να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα διατροφής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ότι απορίες και επεξηγήσεις χρειάζεστε και κλείστε το μηνιαίο πρόγραμμα που προσφέρει το διαιτολογικό γραφείο.

Μηνιαίο Πρόγραμμα διατροφής

Online Diet 30ημερών
50
  • Εβδομαδιαία αναλυτικά προγράμματα
  • Διαδικτυακές συνεδρίες κάθε εβδομάδα