Λιπομέτρηση​

Το διαιτολογικό γραφείο διαθέτει τον πολυσυχνοτικό αναλυτή-λιπομετρητή ΤΑΝΙΤΑ MC780, από τους πιο σύγχρονους και εξελιγμένους στην διεθνή αγορά. Ο αναλυτής TANITA MC780 πραγματοποιεί την Η μέτρηση στηρίζεται στην εφαρμογή , εφαρμόζοντας 3 συχνότητες βιοηλεκτρικής εμπέδησης για ανάλυση υψηλής ακρίβειας. Μέσω αυτής μπορεί να εκτιμηθεί η σύσταση σε όλη την έκταση του σώματος αφού γίνεται μέτρηση του Λιπώδη ιστού και της μυϊκής μάζας που βρίσκεται στα χέρια, πόδια, κορμό και σπλάχνα. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από ειδικό λογισμικό εφαρμοσμένης διατροφής SOMA.

Πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

  • Υπολογισμός του σωματικού λίπους σε κιλά και σε ποσοστό %.
  • Μέτρηση του σπλαχνικού λίπους και εκτίμηση της επικινδυνότητας του.
  • Τμηματική ανάλυση και απεικόνιση του λιπώδη και μυϊκού ιστού τοπικά σε όλα τα σημεία του σώματος.
  • Αξιολόγηση ανάπτυξης του μυϊκού ιστού και της ενδυνάμωσης τους.
  • Μέτρηση της ποσότητας των σωματικών υγρών και των κατακρατήσεων
  • Υπολογισμός της μεταβολικής ηλικίας και άλλων δεικτών μεταβολισμού.

Διάρκεια συνεδρίας: 30min

Για την πραγματοποίηση της μέτρησης απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες και ειδική προετοιμασία, για αυτό ενημερωθείτε στο σχετικό άρθρο «Μια πρώτη γνωριμία με την λιπομέτρηση»

λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση

Λιπομέτρηση

Ανάλυση σύστασης σώματος
20
  • Μέτρηση Λιπώδη ιστού και σπλαχνικού λίπους
  • Μέτρηση Μυϊκής μάζας
  • Υπολογισμός νερού και κατακρατήσεων
  • Υπολογισμός Μεταβολικής Ηλικίας