Μια πρώτη γνωριμία με τη λιπομέτρηση

Σε τι βοηθά η ανάλυση της σύστασης του σώματος; Πόσο είναι το λίπος και πόσο επιβαρύνει τα σπλάχνα; Πόση είναι η μάζα του μυϊκού ιστού για τους αθλητές; Πόσο λίπος πρέπει να χάσω;